Over teamcoaching

Ook wel eens meegemaakt dat je enthousiast was over een op handen zijnde verandering en dat je in je team vooral weerstand voelde? Wat was de oorzaak van de weerstand? En had het omgebogen kunnen worden? Had je de weerstand kunnen voorkomen? Allerlei vragen die toen misschien bij je opkwamen. En ja, wij zijn ervan overtuigd dat weerstand omgebogen kan worden en dat het voorkomen kan worden. Tegelijk zien we ook het nut van weerstand en hoe je er op een positieve manier mee om kunt gaan.


Actief op zoek naar kwaliteiten & talenten

In onze teamcoaching leggen we de patronen tussen leidinggevende, het team en alle teamleden onderling bloot. Daarnaast brengen we ieders talenten en kwaliteiten in kaart en maken inzichtelijk wat ze bijdragen aan het teamresultaat. We doen dit door middel van bewezen methodieken en speelse oefeningen. Deze twee afgewisseld maken inzichtelijk waar de zere plek in een team zit.


Bepalen van de stip op de horizon

Samen met je team beschrijven we de weerstand die er is tegen de reis die jullie willen maken. Deze weerstand is een bron van waardevolle informatie om de stip op de horizon te bereiken. Een team weet namelijk als geen ander waar het dagelijks tegenaan loopt en hoe het de kwaliteit van het werk waarborgt. Samen met je team gaan we door de weerstand heen op zoek naar oplossingen. De inzichten uit de weerstand bieden de oplossingen de handvatten om samen de nieuwe reis op te pakken.


Coaching on the job

We kijken met jullie mee op de werkvloer, om te zien, te ruiken en te proeven hoe alles daadwerkelijk werkt. In 4 à 5 vervolgsessies brengen we de inzichten uit de weerstand en wat we op de werkvloer zagen, bij elkaar. We bekijken wat er nodig is om daadwerkelijk tot ontwikkeling te komen. Hoe houd je bijvoorbeeld je nieuwe inzichten vast? En wat is ervoor nodig om ze blijvend toe te passen. Door onze jarenlange ervaring kunnen wij jou en jullie hier veel praktische oplossingen voor bieden.


Teamcoaching is:

  • Actief op zoek naar talenten en kwaliteiten
  • Bepalen van de stip op de horizon
  • Coaching on the job

“Alleen ga je sneller, samen kom je verder.”