Over leiderschapscoaching

Het doel van onze leiderschapscoaching is jou grip geven op jezelf en jouw manier van leidinggeven. Met als effect meer plezier, enthousiasme en efficiëntie in je werk, op je afdeling en in je team.


Bepalen van jouw/jullie missie en visie

Onze leiderschapscoaching start altijd vanuit het helder hebben of maken van jouw (persoonlijke) missie en visie. Dit geeft jou richting en daardoor ook je team of organisatie en iedereen die hierin een rol speelt. We verhelderen samen wat jij, of jullie naar buiten willen uitdragen. Daarna beschrijven we hoe jij hier invulling aan wilt geven. Dit wordt jouw stip op de horizon en het pad waarlangs jij deze wilt bereiken. Met andere woorden, hiermee staat de basis van jouw Nij-tocht.


Inzicht in invloed krijgen

Vanuit jouw beschrijving van je nieuwe tocht, geven we je inzicht in jouw invloed op het bereiken van je stip. Van groot belang is je persoonlijk leiderschap. Voor ons houdt persoonlijk leiderschap in dat je eerst antwoord zoekt en krijgt op wat jou drijft en wat jou inspireert. Je krijgt daardoor meer zicht op wat je doet en wat het effect ervan is op je omgeving. Door modellen als de DISC, NLP, het bespreken van je kernkwaliteiten en vooral door jou te spiegelen, ga jij bewuster en effectiever leidinggeven.


Onderdeel is coaching on the job

Onderdeel van onze leiderschapscoaching is een dag “meelopen” met jou en je team. We geven terug wat we jou zien doen en wat het effect ervan is. We spiegelen jou in hoeverre jij congruent bent en hoe jij bijdraagt aan het bereiken van jullie stip op de horizon. Over het algemeen volgen er hierna nog 4 a 5 sessies waarbij we jouw Nij-tocht beschrijving spiegelen aan wat we zien en horen doen.


Effectiever en efficiënter leidinggeven

Na deze leiderschapscoaching ben jij in staat om anders naar jouw invloed op je team te kijken en het bewuster richting te geven. Je communicatie en je handelingen zijn effectiever waardoor ze gerichter bijdragen aan jullie stip op de horizon.


Leiderschapscoaching is:

  • Bepalen van jouw missie en visie
  • Inzicht in jouw invloed
  • Coaching on the job
  • Effectiever en efficiënter leidinggeven

“Leiderschap is mensen laten zien dat ze meer kunnen dan ze zelf dachten en ze vleugels geven.”